Service & Facilities

ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้าน ตัดแผ่น(Sheet Cutting) ตัดซอย(Shearing) และ สลิท(Slitting) เหล็กชนิดต่างๆ
ตามขนาดและเกรดเหล็กที่ลูกค้าต้องการอย่างเที่ยงตรง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
พร้อมทั้งบริการส่งมอบ (Delivery)ถึงโรงงานลูกค้า

เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้าน ตัดแผ่น(Sheet Cutting) ตัดซอย(Shearing) และ สลิท(Slitting) เหล็กชนิดต่างๆ ตามขนาดและเกรดเหล็กที่ลูกค้าต้องการอย่างเที่ยงตรง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 พร้อมทั้งบริการส่งมอบ (Delivery)ถึงโรงงานลูกค้า

Slitting Process

เป็นกระบวนการแปรรูปเหล็กม้วนให้เป็นแถบ เหล็กม้วนขนาดเล็กลงตามขนาดที่ต้องการด้วย ระบบอัตโนมัติ

Leveling Process

เป็นกระบวนการแปรรูปเหล็กม้วนให้เป็นแผ่น เหล็กตามขนาดที่ต้องการด้วยระบบอัตโนมัติ

Down Shearing Process

เป็นกระบวนการแปรรูปเหล็กแผ่นโดยการตัดด้วยใบมีดให้เป็นแผ่นเหล็กตามขนาดที่ต้องการด้วย ระบบอัตโนมัติ

การขนส่ง

บริการจัดส่งสินค้า ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เรามีบริการทั้งรถขนาดเล็ก, รถใหญ่ ไปจนถึงรถสิบล้อ แล้วแต่จำนวนสินค้าและตามสะดวกของลูกค้า จัดบริการรวดเร็วได้ตามต้องการ

Quality

 การทดสอบแรงดึง (Tensile Test)

เป็นการหาค่าความแข็งแรงของวัสดุ (Tensile Strength)

การทดสอบการดัดโค้ง (Bend Test)

เป็นการตรวจสอบความเหนี้ยว (Ductility) เพื่อดูคุณสมบัติของวัสดุในการ ยืดออกได้ หรือถูกดึงออกได้ในช่วงของ “การเสียรูปถาวร”
(Plastic deformation)

การทดสอบแรงกระแทก (Impact Test)

เป็นวิธีการทดสอบความแกร่ง (Toughness)ซึ่งเป็นความสามารถของวัสดุที่ จะดูดซึมพลังงานไว้โดยไม่เกิด การแตกหัก

การทดสอบความแข็ง (Hardness)

วิธีที่นิยมใช้กันมากคือ วิธีแบบ Rockwell, Brinellหลักการวัด คือ จะใช้หัวกดที่มี รูปร่างเป็นทรงกลม และทรงกรวย (ขึ้นกับวัสดุและวิธีการทดสอบที่ใช้) มากดลงบนผิวของชิ้นงาน โดยใช้แรง จำนวนหนึ่ง จากนั้นเครื่องจะคำนวณและ บันทึกค่าความแข็งของวัสดุ ออกมาโดยพิจารณาจากรอยบุ๋ม ของรอยกด แรงที่ใช้ และขนาดของหัวกด

Need to help with steel products?