Product & Sales Item

เราเป็นผู้นำเข้า จัดหา จัดจำหน่าย เหล็กม้วนรีดเย็น เหล็กม้วนรีดร้อน เหล็กเคลือบ และโลหะทุกชนิด จากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมให้บริการด้านการแปรรูป ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ

Need to help with steel products?